Over Renkum voor Elkaar

Renkum voor Elkaar is een netwerkorganisatie die 1 januari 2017 in de dorpen van Renkum gestart is met zes partners:

Dynamo Jeugdwerk (onderdeel van Lumens)       www.dynamojeugdwerk.nl

Stimenz (organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe) www.stimenz.nl

Huis van Renkum (een non-profit instelling voor en door inwoners van de gemeente Renkum.) www.huisvanrenkum.nl

Stichting Onderdak (richt zich op mensen met complexe problematiek die sociaal-maatschappelijk ernstig in de knel zitten) www.stichtingonderdak.org

Odensehuis (een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie) www.odensehuisgelderland.nl

Participe (een verbindende partner in innovatieve samenwerkingsverbanden) www.participe.nu

Wij werken vanuit de mens, vanuit de inwoners van Renkum. We houden rekening met de diversiteit in de gemeente en de omgeving. Daarbij zien we de mogelijkheden en onmogelijkheden, en altijd werkend vanuit de eigen regie van de inwoner, om de zelfredzaamheid en het samen redzaam zijn te behouden of te verbeteren.

 

Met elkaar werken aan een toekomst die mensen toekomt

Bel ons op

 (088) 784 6369

Of

  • TWITTER

    Volg ons & blijf op de hoogte

  • FACEBOOK

    Like & Share