Renkum voor Elkaar: voor en met elkaar

Sinds 1 januari 2017 is Renkum voor Elkaar actief om de welzijnsvoorzieningen in onze gemeente op een vernieuwende manier vorm te geven. Wij zijn een netwerkorganisatie. Dat betekent dat wij de lokale gemeenschap zoveel mogelijk betrekken bij ons werk, om de maatschappelijke vitaliteit van onze dorpen te versterken. Die dorpen hebben allemaal hun eigen karakter, verbonden met specifieke vragen, talenten en speerpunten. Renkum voor Elkaar ondersteunt bestaande initiatieven, verbindt mensen met elkaar en ontwikkelt samen met inwoners nieuwe oplossingen als zij daaraan behoefte hebben.

Renkum voor Elkaar is op initiatief vanuit de gemeente Renkum gestart met zes maatschappelijke partners, die nadrukkelijk openstaan voor samenwerking met andere lokale partijen. De deelnemende partners zijn:

• Dynamo Jeugdwerk: gericht op ondersteuning en ontwikkeling van kinderen en jongeren, onderdeel van Lumens. Zie ook: www.dynamojeugdwerk.nl
• Stimenz: organisatie voor sociaal werk, werkzaam in Apeldoorn en op de Veluwe. Zie ook: www.stimenz.nl
• Huis van Renkum: simuleert ontmoeting en betrokkenheid, voor en door inwoners van de gemeente Renkum. Zie ook: www.huisvanrenkum.nl
• Stichting Onderdak: richt zich op mensen met complexe problematiek die sociaal-maatschappelijk in de knel zitten. Zie ook: www.stichtingonderdak.org
• Odensehuis: ontmoetings- en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Zie ook: www.odensehuisgelderland.nl
• Participe: een verbindende partner in het sociale domein, gericht op innovatieve samenwerkingsverbanden. Zie ook: www.participe.nu

Ben of ken jij een organisatie die graag met Renkum voor Elkaar wil samenwerken? Neem dan contact met ons op.

 

Bel ons op

 (088) 784 6369

Of

  • TWITTER

    Volg ons & blijf op de hoogte

  • FACEBOOK

    Like & Share