Wat doet Renkum voor Elkaar

Vanuit onze netwerkorganisatie Renkum Voor Elkaar werken wij aan een nieuwe welzijnsvorm in de gemeente Renkum. Deze nieuwe opzet sluit beter aan bij wat de tegenwoordige samenleving vraagt. Zo worden initiatieven van inwoners extra gestimuleerd en wordt de onderlinge samenwerking bevorderd. Op deze manier komen organisaties en bewoners dichter bij elkaar.

Wij zijn er voor alle inwoners in verschillende levensfases.

Een kort overzicht wat wij zoal doen:

 • Binnen ons Dynamo Jeugdwerk stimuleren jongeren (focus 8 t/m 27 jaar) om hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen via Inspireren, Leren, Werken. Om op die basis te werken aan een zelfstandig bestaan. We bieden jongeren inspiratie en kansen om werk te maken van hun talent. Wij zijn er voor jongeren die zich willen ontwikkelen en die bij ons kennis en vaardigheden kunnen opdoen.
 • In Renkum is het Huis van Renkum dé plek waar inwoners samen met vrijwilligers en beroepskrachten actief bijdragen aan persoonlijk welbevinden, onderlinge betrokkenheid en een leefbare buurt. In het Huis van Renkum kun je activiteiten organiseren en/of daaraan deelnemen.
 • Onze sociaal werkers bieden o.a. kortdurende ondersteuning waarmee inwoners verder geholpen kunnen worden. Wij werken samen met lokale initiatieven en organisaties en ondersteunen vrijwilligersactiviteiten en ontmoetingspunten. Wij verbinden vraag en aanbod en versterken informele steunstructuren. En werken nauw samen met het Sociaal Team van de gemeente.
 • In de buurten kunnen deskundige vrijwilligers bemiddelen bij ergernissen in de buurt of tussen buren.
 • Wij leggen contact en ondersteunen inwoners die behoefte hebben aan steun bij de complexiteit van het leven.
 • Wij onderzoeken hoe, op welke verschillende manieren, oudere inwoners met een of meer beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Welke voorzieningen zijn daar dan wenselijk bij.
 • Wij werken voortdurend aan onze dienstverlening en kijken goed naar onszelf. Dit jaar werken we er ook aan om onze netwerkorganisatie naar een netwerk te laten groeien waar meerdere organisaties aan verbonden worden en waar elke inwoner of groep van inwoners van Renkum een beroep op kan doen.
 • SAMEN WERKEN AAN EEN TOEKOMST DIE MENSEN TOEKOMT!

 

Bel ons op

 (088) 784 6369

Of

 • TWITTER

  Volg ons & blijf op de hoogte

 • FACEBOOK

  Like & Share