Algemene voorwaarden en Privacy

DISCLAIMER

Renkum voor Elkaar, hierna benoemt als RvE, verleent jou hierbij toegang tot de website van RvE en nodigt jou uit de hier aangeboden diensten en ondersteuningen af te nemen. RvE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
RvE spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RvE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende het gebruikte beeldmateriaal liggen bij de rechthebbende en zijn door ons op de licentie van freeware en vrij van rechten geplaatst. Gebruikte bronnen zijn o.m. Pixabay, Pixmania, Unsplash en eigen beeldmateriaal.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Privacy
Voor onze dienstverlening is het in veel gevallen noodzakelijk om de benodigde persoonlijke gegevens en informatie vast te leggen. Wanneer je van onze dienstverlening gebruik maakt, vragen wij je altijd eerst of je hiermee instemt.  Zonder instemming kunnen wij geen passende ondersteuning bieden. Alle organisaties zijn gehouden aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Dat is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Wanneer je deze wilt inzien kun je contact met ons opnemen en daarom verzoeken. RvE heeft een algemene AVG richtlijn waaraan de deelnemende organisaties zich dienen te houden. Je kunt onze richtlijnen opvragen via info@renkumvoorelkaar.nu 
Klachten
Heb je, ondanks de nodige zorgvuldigheid en inzet van onze teamleden, nog klachten naar aanleiding van onze inzet? Neem dan contact op met Bureau-OKé. Zij nemen de klacht met je op en zoeken samen met de jou en de organisatie naar een tevredenstellende oplossing.

Interne Hyperlinks
Onderaan iedere pagina bieden wij direct hyperlinks aan naar websites met relevante informatie. Dit betreft een algemene keuze op basis van niet commercieel aanbod en op informatie van algemene aard, zoals de overheid of belangenorganisaties. We hebben niet het voornemen om hierin compleet te zijn of bepaalde websites uit te sluiten. Mocht jullie organisatie hier ook geplaatst willen worden dan kun je contact opnemen via info@renkumvoorelkaar.nu 
Fouten of onvolledige informatie
Ieder bezoeker van onze pagina’s wordt uitgenodigd om fouten of onvolledige informatie bij ons te melden. Waar mogelijk zullen wij deze aanpassen of verwijderen.

 

Ga naar de inhoud