Dorpsagenda

In het komende jaar gaan wij samen met lokale organisaties en partners per dorp een dorpsagenda ontwikkelen. Dit is geen activiteitenagenda, maar een concrete planning van acties die het sociaal welbevinden in het dorp bevorderen. Omdat wij deze wollige taal graag concreet houden, nodigen wij iedereen uit die hierbij betrokken wil worden zich bij ons te melden

De dorpsagenda begint altijd met een fysieke bijeenkomst, waar wij de spreekwoordelijke thermometer in het dorp steken. Samen meten wij de actuele stand van zaken en benoemen wij de gemeenschappelijke sociale vraagstukken . Vervolgens worden hier concrete (oplossingsgerichte) acties aan verbonden = dorpsagenda. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van informatie uit buurtonderzoeken, bestaande rapporten, standaard gegevens en van de inbreng uit lokale (informele) overleggen. 

Iedereen die actief een bijdrage kan leveren is uitgenodigd om hier aan mee te werken. Via onze contactpagina kun jij jezelf of jullie organisatie aanmelden. Het is nog niet bekend in welk dorp wij van start gaan. De coronamaatregelen hebben ons namelijk nog niet de mogelijkheid gegeven om deze fysieke ontmoetingen te organiseren. Zodra die ruimte er weer is, zullen wij dit bekend maken op deze website en via de lokale sociale kanalen.

Ga naar de inhoud