Mantelzorg ondersteuning

Mantelzorg
is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste.
Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is. 
Wikipedia

Langer thuis kunnen blijven wonen is afhankelijk van heel veel zaken. Hele belangrijke schakels zijn de mensen die mantelzorgers worden genoemd. Wanneer je niet meer zelfredzaam bent zijn er gelukkig partners, familieleden, vrienden en nauw betrokken inwoners die als mantelzorger jou helpen bij de dagelijkse dingen die je niet meer zelf kunt. Wij ondersteunen mantelzorgers in de gemeente Renkum bij de verantwoordelijkheden die zij hebben als mantelzorger. Wij kunnen die taken niet overnemen, maar kunnen ze wel dragelijker maken.

Ben jij mantelzorger en zoek je ondersteuning of
maak jij je zorgen over jouw mantelzorger?
Neem contact met ons op !

Klik hieronder voor de actuele nieuwsbrief

Wat weetjes om je verder te helpen

Aanvullende verzekeringen….

Mantelzorgers maken amper gebruik van een voor hen bestemde vergoeding, die door veel verzekeraars wordt aangeboden via de aanvullende zorgverzekering. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vergoeding voor mantelzorgvervanging, de mantelzorgmakelaar of cursussen mantelzorg. Het schijnt vooral te liggen aan een zekere onwetendheid. 

Laat je informeren door jouw zorgverzekeraar over de mogelijkheden.
Houd er rekening mee bij de jaarlijkse keuze voor een zorgverzekering.

Informatie over vergoedingen in 2021

Jonge mantelzorgers

Er is geen leeftijd gebonden aan het mantelzorger zijn. Veel jongeren zijn zich in hun thuissituatie niet bewust van het feit dat ze mantelzorger zijn. Ook aan hen bieden wij een luisterend oor en waar nodig extra ondersteuning aan.   
Klik hier voor meer ondersteuning 

Mantelzorgcafé

Wij starten in 2021 met een mantelzorgcafé in een van de dorpen van de gemeente Renkum. Hier kun je op een makkelijke manier met andere mantelzorgers in contact komen.  Dit café is toegankelijk voor iedereen die langdurig voor een ander zorgt en in de gemeente Renkum woont. Naast gezelligheid en advies kun je er ook terecht voor themabijeenkomsten of trainingen. 

Wil je op de hoogte worden gehouden?
Klik hier en vergeet niet om Mantelzorgcafé in je bericht te zetten. 

Verwijskaart

In samenwerking met zorg- en maatschappelijke organisaties ontwikkelen wij per dorp een flyer/verwijskaart Langer Thuis.

Kennis en Tips die helpen

Dit jaar bieden wij één of meerdere trainingen aan over het omgaan met dementie en autisme. Deze trainingen zijn gericht op de praktijk en dragen niet alleen kennis over maar geven je ook praktische tips en trucs die jou inzet als mantelzorger ondersteunen. Wanneer jij geïnteresseerd bent kun je dat bij ons aangeven. Wij houden je dan op de hoogte van het actuele aanbod.
Klik hier en vergeet niet om “mantelzorgtrainingen” in je bericht te zetten. Je kunt ons ook jouw eigen behoeftes aangeven. Dan kunnen wij hier bij een volgend aanbod rekening mee houden. 

Waardering

Evenals bij vrijwilligers de inzet van mantelzorgers onbetaalbaar. Renkum voor Elkaar organiseert jaarlijks in de eerste week van november de Week van de Onbekende Held.; een week om de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers te waarderen voor hun tomeloze inzet.

Eigen ideeën of wensen?

Heb jij je eigen ideeën over verbetering en/of uitbreiding van het ondersteuningsaanbod? Dan horen wij die graag en gaan wij er misschien samen mee aan slag?!
Denk mee
Ga naar de inhoud