Mantelzorg

Het belangeloos zorgen voor een dierbare noemen we mantelzorg. 

Sommige mensen zorgen zo graag voor anderen, dat ze er hun beroep van maken. Denk aan artsen, verpleegkundigen en medewerkers van de thuiszorg. Zij zijn daarvoor opgeleid en ontvangen er een salaris voor. Dit noemen we professionele zorg. Er zijn ook mensen die zorgen voor een dierbare. Ze zijn daar niet voor opgeleid en doen dit vaak vrijwillig. Deze mensen noemen we mantelzorgers.

Een mantelzorger is bijvoorbeeld een dochter die haar slechtziende vader met de administratie helpt. Of een buurman die een keer in de week voor zijn hoogbejaarde buurvrouw kookt. Of ouders die zorgen voor hun kind met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Er is sprake van informele zorg als iemand vrijwillig voor een ander zorgt. Mantelzorg valt dus onder de noemer informele zorg.

Contact over vragen rondom Mantelzorg

Voor vragen rondom Mantelzorg in de gemeente Renkum, waar jezelf geen antwoord op hebt kunnen vinden neem je contact op met Renkum voor Elkaar.  Wij nemen vervolgens contact met je en wij gaan samen in gesprek om antwoorden te vinden op deze vragen. Bel het bovenstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier. #koppelingen aanbrengen#

Meer informatie over Mantelzorg

Uiteraard is er op het internet veel informatie te vinden. 

Wij hebben voor jou een kleine selectie gemaakt van enkele websites. Klik op de betreffende regel en je wordt direct naar die website gestuurd.