Samen Sterker in het dorp vanuit “gezamenlijkheid”

Een PlusPunt is een fysieke plek in het dorp waar jij met iedere vraag die je hebt binnen kunt lopen. En waar je altijd geholpen wordt om een passend antwoord te vinden op jouw vraag. Of deze wordt beantwoord of je wordt met warme hand verwezen naar de juiste persoon of organisatie. 
Ondank de coronacrisis, die juist fysieke ontmoetingen beperkt, blijven wij actief om het plan PlusPunt uit te rollen.
Daarom zetten wij graag samen met lokale partners de stappen om deze manier-van-samenwerken in de dorpen vorm te gaan geven.

Wat willen we bereiken 
  • Een PlusPunt als een fysieke locatie (er kunnen eventueel meerdere punten in een dorp zijn) waar inwoners terecht kunnen met allerlei vragen rondom sociaal welbevinden.
  • Het Pluspunt is een plek in het dorp waar inwoners laagdrempelig, toegankelijk en met enige regelmaat vrij kunnen binnenlopen. Een punt die een positieve uitstraling heeft.
  • Het PlusPunt is een locatie die al een dagelijkse aanloop heeft of waar dit eenvoudig te realiseren is.
  • Het is een pluspunt voor de locatie zelf wanneer er letterlijk ruimte is voor ontmoeting en activiteiten.
Wie zijn daarvoor nodig
  • Betrokken inwoners, medewerkers, organisaties en locaties
Uitgangspunten
  • Gezamenlijke inhoudelijke (Dorps)agenda
  • Gelijkwaardigheid
  • Samen doen i.p.v. “wij doen het voor u”
  • Evenredige inzet van tijd en middelen

Meedenken en meedoen

Wanneer je vanuit jullie organisatie mee wil denken, wellicht ook mee wil doen in de lokale aanpak van het concept PlusPunt, neem je vandaag nog contact op.

Renkum voor Elkaar is aanjager van dit concept en ondersteuner/deelnemer Alliantie 55+

Ga naar de inhoud