Vrijwillige Ouderen Adviseurs

“Wij zijn wegwijzers voor ouderen”
Buiten een kleine uitstap naar de Hema werkte ze altijd in de ouderenzorg. Nu – na haar pensioen – is Gerdine Smit Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) in de gemeente Renkum. Ze helpt ouderen met vragen op verschillende terreinen: wonen, bankzaken, openbaar vervoer en nog veel meer. Gerdine: “En soms help je mensen al enorm met een praatje. Met een beetje aandacht”.

 Gerdine Smit werkte in de regio Nijmegen-Groesbeek jarenlang in de Ouderenzorg, in verschillende functies. Na haar pensionering wilde ze actief blijven en haar kennis inzetten voor anderen. Ze werd coördinator van een ouderenproject in Overbetuwe, tot ze een oproep zag van de Seniorenbond voor Ouderen Adviseurs in Renkum. Corona vertraagde haar aanmelding nog even, maar toen kon ze naar de opleiding van de KBO. Gerdine: “Daar leerde ik waar je zoal mee in aanraking kan komen, met welke vragen en problemen. Maar het belangrijkste is dat je leert hoe je mensen kunt helpen om zichzelf te helpen. Ouderen Adviseurs zijn geen hulpverleners, maar wegwijzers.”  De Vrijwillige Ouderen Adviseurs vormen een gevarieerd gezelschap. Er zijn mensen die in het onderwijs werkzaam waren. Beleidsmedewerkers, iemand met een juridische achtergrond, een oud-consultatiebureau-arts. “Een mooie club met heel veel verschillende soorten expertise. Het belangrijkste is echter dat je gevoel hebt bij de doelgroep. Dat je je in kunt leven in hun leefwereld.”

Een berg ervaring
Bij welzijnsorganisatie Renkum voor Elkaar is sociaal werker Debby Bosman coördinator van de VOA’s. Debby: “In Renkum is 1 op de 7 inwoners boven de 75. Dat is best een hoog percentage. Eind 2021 stuurden we iedereen van boven de 75 jaar een brief waarin we vertelden wat de VOA’s zijn en wat ze kunnen doen. Nu sturen we elke maand tussen de dertig en veertig brieven naar ‘nieuwe’ 75+’ers.”

Renkum voor Elkaar ontvangt de reacties van mensen die vragen hebben en stuurt ze door naar de VOA’s. Debby: “In een enkel geval gaan wij daar zelf mee aan de slag als we direct al inschatten dat de problematiek daar aanleiding voor geeft. De VOA’s zijn prima in staat om in de overige gevallen in te schatten wat er nodig is. Ze kennen de sociale kaart van Renkum – dat is een overzicht van hulp- en zorgverleners, organisaties en instellingen – en hebben met elkaar een berg ervaring.”

Grijs en groen
Als wethouder in de gemeente Renkum heeft Marinka Mulder ‘Ouderen’ in haar portefeuille. Zij kent als geen ander de aantallen. “Er zijn in verhouding steeds meer inwoners die steeds ouder zijn, zeker als je dat vergelijkt met de jonge jeugdige aanwas. Renkum vergrijst en ontgroent. Wij vinden het belangrijk dat die ouderen vitaal oud kunnen worden in onze gemeente. Dat er dan een groep inwoners is die vrijwillig, maar professioneel klaar staat voor anderen is echt goud waard!”

De wethouder realiseert zich dat ze met de VOA’s goud in handen heeft. Toch moet er wel meer aandacht voor hen komen. “We sturen die brieven natuurlijk, maar dit is ook een oproep aan kinderen en kleinkinderen van deze 75+’ers. Ga in gesprek met vader of moeder, opa of oma en wijs ze op de hulp die ze kunnen krijgen. Vaak kan een klein beetje hulp hun leven al zoveel aangenamer maken. Of er zelfs voor zorgen dat ze zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen huis. Hoe mooi is dat!”

Hoe werkt dat?

Als Vrijwillige Ouderen Adviseur krijgt Gerdine Smit veel verschillende vragen. Gerdine: “Als iemands partner overlijdt, is er natuurlijk verdriet. Vaak wordt de achterblijver dan ook geconfronteerd met taken die de ander deed. Mijn man deed altijd de bankzaken en de belastingaangifte. Ik weet niet hoe dat moet. Mijn vrouw kookte altijd. Ik wil het wel leren, maar ik weet niet waar. Ik heb geen auto meer, maar hoe werkt het openbaar vervoer? En ook de noodkreet: kan iemand het gras maaien? En dan is er nog wat ik noem fabeltjesland. Ik mag niet in ons huis blijven wonen. Er is geen huishoudelijke hulp te krijgen. Ik wil verhuizen naar een kleiner huis, maar er zijn geen huizen, enzovoort. Gelukkig kunnen we vaak ouderen helpen en geruststellen bij dit soort zorgen door ze te verwijzen naar de juiste instanties of door uit te leggen hoe iets werkt.”
Niet alleen
De hulp van de VOA’s is gratis. Ouderen zelf, maar ook hun kinderen en/of kleinkinderen, kunnen de hulp inroepen van de VOA’s. Gerdine: ‘Kinderen, kleinkinderen en mantelzorgers mogen altijd bij de gesprekken aanwezig zijn als daar behoefte aan is. Dat kan steunend zijn voor de ouder, maar ook gewoon al om dat twee meer horen dan een.”

Ga naar de inhoud